Fondsenwervende tekst inkorten: 9 tips om hetzelfde te schrijven met minder woorden

Fondsenwervende tekst inkorten: 9 tips om hetzelfde te schrijven met minder woorden

 

In een wereld waarin niemand tijd heeft om je tekst te lezen, is kort en bondig schrijven belangrijker dan ooit. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is écht zo: een korte tekst schrijven vraagt wel véél meer tijd dan een lange tekst schrijven. Als je een onbeperkt aantal woorden mag gebruiken, typ je immers vrolijk en zonder nadenken door tot je klaar bent. Als je maar een beperkt aantal woorden mag gebruiken, moet je nadenken. Wat wil ik nu echt zeggen? Wat is hoofdzaak en wat is bijzaak? En kan ik iets ook korter omschrijven? Tekst inkorten vraagt tijd en aandacht. Dit zijn 9 tips om het goed te doen.

De Franse natuurkundige Blaise Pascal realiseerde het zich al in 1656. Tekst inkorten vraagt tijd. Hij opende een van zijn brieven met: “Ik wilde je een korte brief schrijven, maar daar had ik geen tijd voor.”

Tip 1. Tekst inkorten = schrappen

Zeker bij direct mailings, e-mailings en websites is opwarmtekst dodelijk. Van die inleidingen over dat ‘de zomer weer voor de deur staat en we dus allemaal….’. Haal eens een zin weg en kijk wat er met de tekst gebeurt. Niets? Dan kan die zin weg blijven. Hetzelfde kun je doen met alinea’s. Zeker de eerste alinea kan vaak weg.

Tip 2. Bepaal wat je écht wilt zeggen

Wat moet de donateur echt weten? En wat is ‘nice to know’? Verdeel je tekst naar hoofd- en bijzaken. Vul je basistekst met wat je donateur echt moet weten. En zet het allerbelangrijkste deel ook meteen voor- of bovenaan. Alle toelichtingen en bijzaken kunnen in een bijlage, op een aparte webpagina of bijvoorbeeld onderaan op je webpagina.

Tip 3. Schrijf direct

Als we schrijven, gebruiken we vaak onnodig veel woorden om iets te zeggen. Wat helpt, is praten met je collega. Vertel eens tegen hem of haar wat je wilt zeggen. Wedden dat je daarmee kort en bondig je boodschap vertelt? Daarnaast helpt het om direct naar de donateur te schrijven. Dus in de u-vorm. ‘U heeft’ is bijvoorbeeld al korter dan ‘onze donateurs hebben’.

 • Dus niet: We hebben helaas moeten vaststellen dat we bij veel van onze donateurs een belangrijke bijlage bij de brief over het lidmaatschap zijn vergeten bij te voegen.
 • Maar wel: In de brief over uw lidmaatschap ontbrak een bijlage.

Tip 4. Verwijder komma’s

Probeer zoveel mogelijk ‘enkelvoudige’ zinnen te gebruiken. Dat zijn zinnen zonder bijzinnen. Dus zinnen die iets extra’s vertellen. Je herkent ze vaak aan een komma of het woord ‘en’. Je kunt daar vrijwel altijd een nieuwe zin starten.

 • Dus niet: Toen ik vandaag mijn hond uit ging laten, begon het net te regenen en begon het zelfs stormachtig te waaien.
 • Maar wel: Ik ging vandaag mijn hond uitlaten. Het begon toen net te regenen. Het begon zelfs stormachtig te waaien.

Tip 5. Kort zinnen in met vragen

Veel zinnen hebben een ‘als/dan’ constructie. Die kun je opsplitsen in twee zinnen, waarbij de eerste zin een vraag wordt. Vragen maken je tekst levendig en bevorderen de leesbaarheid. Je kunt ook samengestelde  ‘omdat’ zinnen omzeilen met een vraag. Zelfs een vraag die uit twee delen bestaat kun je opsplitsen in twee vragen!

 • Dus niet: Als je deze kamer blauw wilt maken, dan moet je zeker twee verflagen gebruiken.
 • Maar wel: Wil je deze kamer blauw maken? Dan moet je zeker twee verflagen gebruiken.
 • Dus niet: Ik zoek een schilder, omdat ik mijn kamer blauw wil maken.
 • Maar wel: Ik zoek een schilder. Waarom? Ik wil mijn kamer blauw maken.
 • Dus niet: Zoek je een schilder met 10 jaar ervaring?
 • Maar wel: Zoek je een schilder? Eén met 10 jaar ervaring?

Tip 6. Laat zinnen doorlopen in opsommingen

Opsommingen met bullets zijn ‘fixatiepunten’ – onderdelen van je tekst die de donateur direct ziet. Uiteraard kun je een standaard opsomming maken. Bijvoorbeeld met geefvoorbeelden. Maar je kunt een opsomming óók gebruiken om een lange zin in delen te splitsen:

Tijdens de training ‘Schrijven voor Fondsenwervers’ leer je

 • hoe je de aandacht van de donateur krijgt,
 • maar ook hoe je zijn aandacht vasthoudt
 • én hoe je die aandacht omzet naar het doen van een gift.

Tip 7. Voorkom herhalingen

Lees je tekst nog eens na en zoek de woorden kortom, dus, anders gezegd, samengevat en met andere woorden. De zin ervoor kan weg. Je zegt immers twee keer hetzelfde. En eigenlijk vind je het de tweede keer beter.

 • Dus niet: Het aantal donateurs is met 50% gestegen. We hebben dus de helft meer donateurs gekregen.
 • Maar wel: We hebben de helft meer donateurs gekregen.

Tip 8. Laat het werkwoord weg

Zeker op social media kun je tegenwoordig best informeel schrijven. Je maakt je tekst nog speelser als je het werkwoord weglaat. Bijkomend voordeel is dat je tekst daardoor ook korter wordt.

 • Dus niet: Ik wil graag een kop thee en een appelpunt bestellen.
 • Maar wel: Een kop thee en een appelpunt, alstublieft.

Tip 9. Tekst inkorten die je al hebt ingekort

Zelfs als je helemaal klaar bent met tekst inkorten, kun je de tekst vast nóg verder inkorten. Nu komt het finetunen. Het op de kleintjes letten. Schrijf bijvoorbeeld niet over de schilder, maar over schilders. Door meervoud te gebruiken, verlies je alweer een lidwoord (‘de’). Zo kun je de tekst op meer manieren inkorten:

 • Stijgende omzetten en toenemende kantoorkosten
 • Stijgende omzetten en kantoorkosten
 • Wat wij u aan kunnen bieden, is…
 • Wat wij u aanbieden, is…
 • Dé beurs voor auto’s
 • Dé autobeurs
 • Er is geen twijfel over mogelijk dat die film uit 1939 komt
 • Die film komt ongetwijfeld uit 1939
 • Hij gaat op een slordige manier met zijn spullen om
 • Hij is slordig met zijn spullen
 • Hij is iemand die van aanpakken weet
 • Hij weet van aanpakken
 • Wat betreft het belang voor ons geestelijk welzijn
 • Voor ons geestelijk welzijn

Leren hoe je goede fondsenwervende teksten schrijft?

Volg onze training Schrijven voor Fondsenwervers. Of download ons gratis sjabloon voor het schrijven van een goede fondsenwervende mailingbrief.

Ontvang deze blogs direct in je mailbox


Lees ook: